1 john 2:14 tagalog

… 1 John 2:14 King James Version (KJV) I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. He was, and is, identical to God. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Word of God'The Word of God,' as in Revelation 17:17, signifies the things foretold in the Word. 14 writtenIf knowing what’s right were the same as doing what’s right, we would all be thin, healthy, hard-working, law-abiding, faithful to our spouses and free... the WordIn general, we tend to be very aware of how knowing what's true leads to doing what is good. I have written to you, young men, Because you are strong, and the word of God abides in you, And you have overcome the wicked one.” John reiterates his point without repetition but with variations. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of ... Read verse in New International Version John 1 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Commentary for 1 John 1 . 11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. 4 And these things write we unto you, that your joy may be full. Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, juan 1:1213, 1 john 4 9 11, sirach 2: 1 9. 13 above]; [ch. 13 I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. 1 John 2:14 in all English translations. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. NLT Life Application Study Bible, Personal Size. 16Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. John speaks to new Christians, older Christians, and those in between, in that order. I have writtenwritten to you, young men, because you are strong, and the word of Godthe word of God remains in you, and you have overcomeovercome the evil one. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. -- This Bible is now Public Domain. Christ Our Advocate - My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: } 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. bHasStory0 = true; Bill Wiese Recommended for you Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. Retail: $49.99. 10Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Contextual translation of "1 john 2 verses 15 17" into Tagalog. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. 1 John 2:14. by Grant Richison | Mar 24, 2001 | 1 John | 2 comments. Translations 1 John 2:14 - Amplified Bible . Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89, 2 timothy 3:15 17. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa … NIV, Chronological Study Bible: Holy Bible, New International Version. I write to you, dear children, because you know the Father. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! 1 John 4 Test the Spirits. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog Bible: 1 John. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng … Bible Gateway Recommends. John 1:1 states that the Word was God, not something separate from God. 15Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. 1 John 4 2 John 1. : 2 The same was in the beginning with God. 1 John 2:14 in all English translations. English-Tagalog Bible. Retail: $54.99 . This is a claim Jesus will make of Himself later in the gospel. 1 John 2:29 If G1437 ye know G1492 that G3754 he is G2076 righteous, G1342 ye know G1097 that G3754 every one G3956 that doeth G4160 righteousness G1343 is born G1080 of G1537 him. Hiebert - Views differ as to how many groups are in view. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 7Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Cross references: 1 John 2:14: [See ver. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. On Not Loving the World - Do not love the world or anything in the world. View More. English-Tagalog Bible. 23 Minutes in Hell (original) - Bill Wiese, The Man Who Went To Hell - Duration: 1:03:03. Contextual translation of "1 john 1:9" into Tagalog. Mga sanggunian mula sa mga draft ni Swedenborg, index at & mga talaarawan: if(aStoryLink[0]) 14Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. 22Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? Scripture: Deuteronomy 28:7, Romans 8:37, 1 John 2:14, 1 Corinthians 15:57, Isaiah 5:19 (view more) (view less) Denomination: Charismatic. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. We become Christians when our sins are forgiven. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. The Irrefutable Law Of Love Contributed by Dr. Jonathan L Vorce on Jan 3, 2018 based on 1 rating | 6,735 views . 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 In him was life, and that life was the light of men. Bible Gateway Recommends. 28At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. . 23Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) If anyone loves the world, love for the Father is not in them. 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. And he found in the temple-courts those that sold oxen and sheep and doves. 1 John 3:18 Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God remains in you, and you have overcome the evil one. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. John 1:14 - At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. 1 John 4:2 2 By this you know the Spirit of God: y every spirit that confesses that z Jesus Christ has come in the flesh is from God, Read more Share Copy 1 John 2:14. Our Price: $19.99 Save: $10.00 (33%) Buy Now. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. I write to you, dear children, because you know the Father. 1 John 2:14. ἔγραψα , I have written ) In 1 John 2:13-14 , he passes from I write to I have written : and not without reason. I have writtenwritten to you, fathers, because you know him who is from the beginning. He is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world. 24Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. Retail: $29.99. : 2 The same was in the beginning with God. 6Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. - and many more! 'To overcome' signifies conquering temptations, and remaining in a state of faith derived from charity. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Yarbrough’s explanation for the shift makes good sense: “The first–person present form of graph ō. . . 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 26Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. John 1:2 clarifies that this was true, right from the start. }, Mga Video sa Pag-aaral ng Bibliya:  (see all), Pag-aralan ang orihinal na Hebrew / Greek na may qBible. 27At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. (You can do that anytime with our language chooser button ), Maghanap ng mga Bagong Pangkat na Kristiyano. 1 John 2:14 I have written to you, children, because you have come to know the Father. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. 5Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. Let What You Heard from the Beginning Abide in You. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. 2 He was with God in the beginning. 1 After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself. I Am the Way, and the Truth, and the Life John 14. { . 11Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Retail: $19.99. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. 1:1] 1 John 2:14: [See ver. Bible Gateway Recommends. John Piper Mar 10, 1985 6.5K Shares Sermon. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. God's "Irrefutable Law of Love" is found in the Old Testament and the New Testament alike! 25At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Read Introduction to 1 John “I have written to you, fathers, Because you have known Him who is from the beginning. Retail: $49.99. 1 John 4:4 You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world. 1 John 2:14-16King James Version (KJV) 14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. 6:10; [ch. 3At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. . This is how any Christian starts. Our Price: $7.99 Save: $20.00 (71%) Buy Now. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Retail: $6.99. Our Price: $16.49 Save: $6.50 (28%) Buy Now. 5 The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. I have written unto you, fathers This, with the reason annexed to it, is repeated, to raise the attention of the aged servants of Christ, and to quicken them to a discharge of their duty, who are apt to abate in their zeal, to grow lukewarm and indifferent, to cleave to the world, and to the things of it, which they are cautioned against in ( 1 John 2:15) . ESV Daily Light Devotional Bible, Softcover. These things I write to you, that you may not sin: 1 John 1:8 made it clear that sin is a fact (at least an occasional fact) in the life of the Christian. Scripture: 1 John 2:15–17. Retail: $22.99. 1 Johannes 2:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) jeg har skrevet til eder, I fedre, fordi I kjenner ham som er fra begynnelsen; jeg har skrevet til eder, I unge, fordi I er sterke, og Guds ord blir i eder, og I har seiret over den onde. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 1 John 2:14 New International Version (NIV) 14 I write to you, dear children, because you know the Father. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. Study John 1:7 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. NLT One Year Chronological Bible, Large Print Softcover. 29Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. 1 John 5:14–15 14 This is the confidence k we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. See Robert Yarbrough, 1–3 John, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker, 2008), p. 115. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. Bible Gateway Recommends. (pagsasalin: World English Bible) Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 13 above]; Eph. overcome'To overcome' signifies receiving in heart. First John 2:12–14 is a six-line poem where John addresses three different groups of believers. Scripture: 1 John 2:18–27. Retail: $5.99. One reason in writing this letter was that you may not sin. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 20At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. Test the Spirits 1 John 4. Yet, John wants it also to be clear that the Christian should be concerned about sin. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. 1 John 1:9 makes it clear that there is always forgiveness for confessed sin. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. 1 John 2:14 in all English translations. 21Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. John Piper Mar 17, 1985 32 Shares Message. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Our Price: $4.19 Save: $1.80 (30%) Buy Now. 1 John 2:14-17 King James Version (KJV) 14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. 1 John 5:21 Little children, guard yourselves from idols. 1 John 2:14 Context. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … is used to convey a relatively higher degree of feelings and urgency . 5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. Bible Gateway Recommends. Read English Tagalog Bible every day! That starts as children, with parents... the Word of GodIn general, we tend to be very aware of how knowing what's true leads to doing what is good. NIV, Holy Bible, Larger Print, Paperback. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. 1 Juan 2:14 Spanish: La Biblia de las Américas Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. I have written to you, fathers, because you have come to know the One who is from the beginning. { : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. Our Price: $5.00 Save: $14.99 (75%) Buy Now. He then talks to each again, in the same order. Would you like to choose another language for your user interface? And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

Itertools Product Source Code, Wombat Awareness Organisation Facebook, Double Sided Mattress, Tourism Management Salary, Neurointerventional Radiology Reddit, Instant Cabin Tent, Delta 13 Series Trim Kit, Sky High Tour & Travels,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *